Jakie są założenia „RozgryźTO”?

Gra jest narzędziem konsultacji społecznych z młodzieżą!

Powstała jako nowe narzędzie dialogu społecznego z młodzieżą na poziomie lokalnym, jak i europejskim (dialog usystematyzowany). Wyniki, a więc rozwiązania, rekomendacje, projekty programów zaproponowanych przez graczy trafiają do rąk odpowiednich decydentów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz europejskim.

Gra jest narzędziem edukacyjnym!

Gracze zdobywają wiedzę, zestawiają dane, pracują zespołowo, negocjują, tworzą innowacyjne rozwiązania. Mają szansę poznać problemy społeczne pod każdym kątem i z perspektywy różnych sektorów. Grę mogą wykorzystywać nauczyciele (np. WOS), edukatorzy, osoby pracujące z młodzieżą jako narzędzie do prowadzenia zajęć.

 

W grę można grać w ramach oficjalnych turniejów (marzec-maj 2016) organizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych, organizacjach i placówkach edukacyjnych na terenie Małopolski. Wielki Finał odbywa się 2 czerwca 2016 roku.

 

W grę można grać także „prywatnie”, w szkole, na kursie, w domowym zaciszu. Po zakończeniu turniejów zostanie ona oficjalnie wydana, a także udostępniona online do samodzielnego druku.

Jak wygląda struktura gry?

Jedna rozgrywka „RozgryźTO” to rozwiązywanie jednego problemu (do wyboru jest kilkanaście). Każdy problem składa się z osobnego zestawu kart: karty problemu, kart sektorów, kart biblioteki, karty mediów oraz kart ryzyka. Jedna rozgrywka trwa (w zależności od zaangażowania drużyn) około 90 minut i wymaga ok. 20-30 graczy. Gracze grają w drużynach rywalizujących między sobą o zasoby, wiedzę, dane. Projektują konkurencyjne rozwiązania, które są punktowane przez jury (nauczycieli, czy prowadzących) przez pryzmat spełnionych celów sektorów, posiadanych kart biblioteki, liczby przetrzymanych sytuacji ryzykownych oraz kryteriów takich jak spójność rozwiązania, kreatywność, podejście, etyczność itp.

W marcu, kwietniu i maju 2016 instruktorzy Europe4Youth prowadzą turnieje eliminacyjne „RozgryźTO” w małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach edukacyjnych.

Turnieje te służą diagnozie społecznej problemów młodzieży oraz konsultacji społecznych. Wyniki stają się zatem punktem wyjścia dla tworzącej się nowej strategii młodzieżowej Miasta Krakowa, a także są przekazywane na Unijne Konferencje Młodzieżowe w V cyklu Dialogu Usystematyzowanego.

 

Zwycięskie drużyny (o najtrafniejszych rozwiązaniach) zapraszane są na Wielki Finał 2 czerwca 2016 roku.

Jak wygląda Wielki Finał?

2 czerwca 2016 roku spotykają się zwycięscy turniejów eliminacyjnych aby rozegrać jeszcze jedną rozgrywkę w temacie V cyklu Dialogu Usystematyzowanego: włączenie młodzieży do życia w różnorodnym społeczeństwie oraz kompetencje potrzebne do życia we współczesnej Europie. Warunkiem wzięcia udziału w Wielkim Finale jest dostarczenie do 27 maja 2016 roku drogą mailową (konsultacje@europe4youth lub info@europe4youth.eu) skanu podpisanej i opieczętowanej „Przepustki do Finału”, którą można zdobyć na oficjalnym turnieju eliminacyjnym przeprowadzonym przez instruktorów Europe4Youth.

Gra tym razem będzie miała formę gry miejskiej, podczas której drużyny rywalizują o zasoby, informacje, dane. Na ich podstawie zaproponują rozwiązania, które będą przedmiotem debaty z przedstawicielami różnych sektorów. Wyniki zostaną spisane jako rekomendacje młodzieży.

Uczestnicy Wielkiego Finału, prócz wiecznej sławy i satysfakcji, grają o smartwatche i czytniki e-booków, a delegujące ich szkoły/placówki o uroczyście wydaną grę „RozgryźTO”.


« 2 z 2 »

Dla kogo gra?

Gra zaprojektowana jest dla młodzieży w wieku 16-22, ale nadaje się także do używania przez osoby zarówno starsze, jak i młodsze.

Turnieje w 2016 roku skierowane są jednak do młodych ludzi w podanym przedziale wiekowym. Do turnieju mogą zgłaszać się szkoły ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, a także nieformalne grupy młodzieży. Instruktorzy Europe4Youth są dostępni do przeprowadzenia turniejów nieodpłatnie na terenie Małopolski.

Co dalej?

Wyniki turniejów eliminacyjnych, jaki i wyniki Wielkiego Finału posłużą jako rekomendacje młodzieżowe dla decydentów w sprawach młodzieży na poziomie lokalnym oraz europejskim. Wyniki wprowadzane podczas rozgrywek elektronicznie zostają zachowane i zawierane w raportach. Te zaś trafiają do Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży w Krakowie na stół badaczy zajmujących się budowaniem strategii młodzieżowej Miasta Krakowa. Trafiają też na biurko Ambasadorki Dialogu Usystematyzowanego w Małopolsce, która przekazuje te dane na Unijne Konferencje Młodzieżowe. W ich efekcie powstają „Połączone rekomendacje młodzieżowe”, które są zawierane w Rezolucji Rady Unii Europejskiej na zakończenie 18-miesięcznego cyklu Tria Prezydencji. Stąd przekuwane są w programy dla młodzieży.